Didactica și programa

Programul de Formare profesională complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică

Programul de Formare Complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică vizează obținerea competenței în practicarea psihoterapiei în specializarea Psihoterapie Scurtă Strategică- în concordanță cu reglementarile Colegiului Psihologilor din Romania.

Descarca Programa de formare profesionala complementara 2016

Descrierea programului:
Programul de Formare profesională complementară de bază în Psihoterapie Scurtă Strategică respectă standardele de formare ale Centrului de Terapie Strategică cu sediul în Arezzo – Italia, care este un Institut de cercetare, dezvoltare, formare și consiliere/consultanță atât în cadrul clinic cât și în cel managerial, care foloseste modele de Psihoterapie Scurtă Strategică, Rezolvarea Problemelor (Problem Solving) și Coaching Strategic, recunoscute la nivel național și internațional (înregistrate ca mărci la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (World Intellectual Property Organization [WIPO]).
Institutul deține și Școala de Specializare în Psihoterapie Scurtă Strategică din Arezzo – Italia, recunoscută de MIUR (Ministerul Învățământului, Universității și Cercetării din Italia, de către Ministerul Sănătății și certificată ISO 9001:2008) și de către Consiliului Național al Colegiului Psihologilor din Italia (conform documentelor din anexele depuse la dosar). ”Centro di Terapia Strategica”, ca membru al Brief, Strategic & Systemic Therapies Association (Asociației de Terapii Scurte și Sistemice) respectă standardele profesionale și de formare ale acesteia.
Programul de Formare profesională complementară de bază în Psihoterapie Scurtă Strategică este structurat pe 2 nivele de formare:
I.    Primul nivel: Formare profesională complementară de bază în Psihoterapie Scurtă Strategică cu durata de 2 ani. Absolvenții acestui curs dobândesc competențele necesare pentru obținerea atestatului de Psiholog sub supervizare în psihoterapie, specializarea Psihoterapie Scurtă Strategică
II.    Al doilea nivel: Supervizare și formare profesională continuă complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică cu durata de 2 ani. Absolvenții acestui curs dobândesc competențele necesare pentru obținerea atestatului de Psiholog practicant autonom în psihoterapie, specializarea Psihoterapie Scurtă Strategică.

I. Programul de Formare profesională complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică – Nivel 1 (minim 2 ani)
Absolvenții acestui curs dobândesc competențele necesare pentru obținerea atestatului de Psiholog sub supervizare în psihoterapie, specializarea Psihoterapie Scurtă Strategică.

Grup țintă:
Formarea complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică este deschisă tuturor absolvenților care pot aplica prin lege (psihologie, medicină-psihiatrie, asistență socială etc.).

Interviu inițial de admitere:
Se urmărește baza de cunoștințe psihologice avute, interesul și disponibilitatea cursantului de a urma formarea în Psihoterapie Scurtă Strategică.

Structură:
1. Formare teoretică și aplicativă: minim 542 ore
2. Autocunoaștere și dezvoltare personală: minim 150 ore

1. Programa didactică – prezentare sintetică

Didactica:
Metoda de predare:
Programa didactică a Programului de Formare Complementară de bază în Psihoterapie Scurtă Strategică se ghidează după modelul ”learning by doing” (”a învăța facând”), astfel încât aspectele experiențiale primează în achiziționarea diferitelor tehnici și aplicații clinice. Din acest motiv, la fiecare modul se vizionează și se analizează cazuri clinice filmate, susținute chiar de către Profesorul Giorgio Nardone la CTS Arezzo, Italia. Fiecare ședință a cazurilor prezentate este insoțită de explicatiile cu privire la diversele tehnici utilizate in tratament (aplicarea unui protocol terapeutic specific).
Astfel, cursanții pot aprofunda cunoștințele teoretice, venind în contact cu aplicabilitatea practică a acestora.
12 module sunt sustinute in limba italiana de catre profesori formatori de la Centrul de Terapie Scurtă Strategică din Arezzo – Italia, fondat de profesorul Giorgio Nardone si Paul Watzlawick. Profesorii din Italia sunt formati direct de catre profesorul Giorgio Nardone.
Unul din cele 12 module este susținut chiar de Profesorului Giorgio Nardone. Alte 5 module sunt susținute de formatori români.
Notă: Expunerile formatorilor italieni vor fi realizate în limba italiană, cu traducere consecutivă în limba română. Studiile de caz constau în prezentarea (sub forma unor înregistrări audiovizuale) și analiza unor cazuri clinice tratate de profesorul Giorgio NARDONE la Centrul de Terapie Strategică din Italia.


Obiective:
Cursurile de Formare Complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică vizează obținerea competenței în practicarea psihoterapiei în specializarea Psihoterapie Scurtă Strategică, în concordanță cu reglementarile Colegiului Psihologilor din Romania.
Cursanții vor învăța atât la nivel teoretic cât și aplicativ, tehnologia și logica Rezolvării Strategice de Probleme, tehnica de comunicare ”Dialogul Strategic”, adică metodologia de comunicare ce s-a dovedit a fi cea mai eficientă  în producerea rezultatelor în timpul cel mai scurt, chiar începând de la prima ședință de psihoterapie.
Temele abordate pe parcursul formării asigură o asimilare graduală a modalităților de  construire a intervenției profesionale.
Instrumentele și tehnicile permit cursanților să achiziționeze competențe specifice necesare gestionării procesualității tratamentului psihoterapeutic din perspectiva Psihoterapiei Scurte Strategice:
Dar, obiectivul principal al Programului de Formare Complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică este achiziționarea unor competențe la cel mai înalt nivel astfel încât, cursanții care devin psihoterapeuți sa fie extrem de eficienți în intervenția terapeutică asupra patologiilor grave (*vezi programa didactică) cu care se prezintă pacienții. De aceea în cadrul programului de pregătire teoretică și aplicativă cursantul trebuie să parcurgă și 32 ore de supervizare/intervizare a practicii clinice (în lucrul cu clientul). Supervizarea de grup și intervizarea cazurilor clinice se realizează atât cu formatorii români cât și cu cei de la Strategic Therapy Center, inclusiv cu Profesorul Giorgio Nardone, conform metodelor Psihoterapiei Scurte Strategice  
Instrumentele terapeutice prezentate pe parcursul Programului de Formare Complementară sunt elaborate în urma unei riguroase fundamentări științifice, bazată pe cercetarea-intervenție desfașurată în ultimii 30 de ani în cadrul CTS din Arezzo, acestea fiind în masură să rezolve rapid și cu eficacitate maximă acest tip de patologii.
 
2.    Autocunoaștere și dezvoltare personală: minim 150 ore
Minimul de ore de dezvoltare persoanală necesare sunt (în conformitate cu normele COPSI):
-    150 ore dintre care minim 20 ore de psihoterapie individuală.

Evaluari pe parcurs:
- La fiecare întâlnire de week-end – cunoștințele și abilitățile dobândite;
 - Periodic, cunoștințele acumulate prin studiu individual și modul de realizare al sarcinilor și temelor la termenul stabilit.
 - La fiecare întâlnire de supervizare.

Evaluări finale:
Examen la finalul primul nivel de Formare profesională complementară de bază în Psihoterapie Scurtă Strategică cu durata de 2 ani (pentru obținerea certificatului de Psiholog sub supervizare)

Examenul cuprinde:
1. Probă scrisă care vizează evaluarea cunoștințelor cu caracter teoretic predate pe parcursul programului de formare.
2. Probă orală care vizează nivelul de achiziție a unor instrumente de intervenție terapeutică.
Dacă la evaluările finale, cursantul nu a putut face dovada practică a deținerii competențelor specifice Terapiilor Scurte Strategice, atunci nu obține atestatul, dar poate continua formarea pentru atingerea nivelului de competență necesar.

II. Supervizare și formare profesională continuă complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică cu durata de 2 ani.
Absolvenții acestui curs dobândesc competențele necesare pentru obținerea atestatului de Psiholog practicant autonom în psihoterapie, specializarea Psihoterapie Scurtă Strategică.

Condiții de admitere:
Atestatul de psihoterapeut practicant sub supervizare în specialitatea Psihoterapie Scurtă Strategică.
Structură:
- 300 -600 ore de practică clinică supervizată cu clienți/pacienți;
- 150 ore (minim) supervizare a practicii clinice;
- 100 ore autocunoaștere și dezvoltare personală.

Evaluări finale:
 - Examen la finalul supervizării (pentru obținerea atestatului de Psiholog practicant autonom)
Examenul cuprinde:
1. Proba clinică constă  în prezentare a cinci studii de caz:
- conceptualizarea cazului, utilizarea protocoalelor de tratament specifice, verificarea limbajului de specialitate.
2. Verificarea cunoștințelor teoretice (probă orală).
Dacă la evaluarile finale, cursantul nu a putut face dovada practică a deținerii competențelor specifice Terapiilor Scurte Strategice, atunci nu obține atestatul, dar poate continua formarea pentru atingerea nivelului de competența necesar

NOTĂ:
•    Diana Paula STOIAN este singurul formator și supervizor din România - pe specializarea Psihoterapie Scurtă Strategică - al Centrului de Terapie Strategică (”Centro di Terapia Strategica”), Italia.
•    Strategic Therapy Center garantează că pot dobândi calitatea de Formatori doar cei care au absolvit Școala de Specializare în Psihoterapie Scurtă Strategică din Arezzo – Italia, în cadrul ”Centro di Terapia Strategica” (școală recunoscută de MIUR (Ministerul Învățământului, Universității și Cercetării din Italia și de către Ministerul Sănătății și certificată ISO 9001:2008) - curs cu o durată de 4 ani, și care ulterior au absolvit cursul de ”Formare formatori” (din cadrul aceleiași școli din Arezzo –Italia), care conferă competențe de predare a metodelor Psihoterapiei Scurte Strategice. Formatorii sunt înscriși în Consiliului Național al Colegiului Psihologilor din Italia.
•    Pentru Programul de Formare Profesională Complementară în Psihologie Scurtă Strategică organizat de Asociația ”Centrului de Terapie Strategica” din România (programul cu formatori italieni), ”Centro di Terapia Strategica”  trimite exclusiv doar formatori si supervizori acreditați la institut. ;

Informații privind costurile, desfășurarea și înscrierea la cursuri, se pot obține la cerere.
Contact:
Diana Paula Stoian
Psiholog, Psihoterapeut Principal în Psihoterapie Scurtă Strategică
Reprezentant în România al Centrului de Terapie Strategică din Arezzo – Italia
Coordonator al Cursurilor de Formare Complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică
Tel: 0723 275 275 (in intervalul orar 10-13)
e-mailul: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
www.centruldeterapiestrategica.ro