Conferinta

 CONFERINȚA

”A ajuta părinții să-și ajute copiii: probleme și soluții” și

”Dacă există o problemă există și soluție: Rezolvarea strategică de probleme (Problem Solving  Strategico®)”

 susținută de profesorul și psihoterapeutul Giorgio NARDONE

 

 

  16 -17 mai 2015 - Institutul Italian de Cultură ”Vito Grasso”

                                                                                                                                                                                


PREZENTAREA EVENIMENTULUI

(limba italiana)


Sâmbătă 16 Mai 2015

 Invitat special:

Dl. Ezio PERARO - Director al Institutului Italian de Cultură din București

„A AJUTA PĂRINȚII SĂ-ȘI AJUTE COPIII: Probleme și soluții”

DESCARCA FORMULARUL PENTRU INSCRIERE LA CONFERINTA...


                Probabil sunt foarte puțini parinți care nu au fost nevoiți să se confrunte cu problemele mai mari sau mai mici ale propriilor copii, la diferite etape de vârstă. Cine nu a avut dificultăți în primele luni de viața ale bebelușului, sau cu un copil introvertit, ori dimpotrivă, prea activ, sau cu un adolescent problematic? În ultimii ani a crescut interesul pentru studiul dinamicilor familiale, mai ales pentru că, în mediul în care traim există și multe pericole, capacane, riscuri, prietenii „rele”, alcool, droguri, agresiuni și adesea, parinții împinși de griji ajung să aibă comportamente hiperprotective sau prea autoritare.
                Citând un vechi proverb englezesc ”Iadul e plin de gînduri şi dorinţe bune” adică, cu cele mai bune intenții, de cele mai multe ori, se obțin cele mai grave efecte, apare întrebarea: cum trebuie să se comporte un părinte pentru a evita ca propriul copil să nu facă alegeri greșite? Ce ar trebui să-i spună? Să interzică sau să permită? Să se impună sau să fie înțelegător?
A ajuta părinții să comunice strategic cu proprii copii pentru a-și îmbunătăți relația, pentru a rezolva conflictele și pentru a-și spori competențele de parenting, acesta este scopul conferinței.
               Aspectul cel mai inovator care va fi prezentat este legat de terapia indirectă: părinții își asumă rolul de ”coterapeuți” și devin ”specialiștii” cărora copii le vor acorda încredere.
Profesorul Giorgio Nardone va vorbi despre modul în care se pot ”ajuta părinții ca să-și ajute copiii” și cum acest lucru duce la schimbarea comportamentelor contraproductive permițându-le părinților să intervină direct asupra realităților disfuncționale, insistând asupra aspectelor legate de comunicare și de relație.
Rezultatele experienței de cercetare și intervenție clinică și socială ale domnului profesor și ale colaboratorilor săi pe parcursul ultimilor 10 ani le-a permis să realizeze o ”hartă a teritoriului relațiilor părinți-copii” pentru parcursul întregului ciclu de viață al individului, care pune în evidență obstacolele și problemele cele mai frecvente care apar, dar, totodată au elaborat și strategiile, tacticile și tehnicile diferențiate și specifice (pentru orice realitate familială, pe grupe de vârstă și în funcție de obiectivele terapeutice), care s-au demonstrat capabile să le destructureze, să le ocolească sau să le depășească.
În cadrul conferinței va fi o prezentare precisă și eficace, specifică abordării strategice a unor aspecte ale relației părinte-copil, dar mai ales o analiză a strategiilor de acțiune care alimentează probelemele în loc să le elimine, cum se pot destructura acestea sau cum se pot substitui cu altele eficace.


Program (10,00-18,00):

09:00 - 10:00 ÎNREGISTRARE PARTICIPANȚI

10:00 - 10:30 DESCHIDEREA CONFERINȚEI (ALOCUȚIUNI)

10:30 - 11:45 PRELEGERI (însoțite de exemplificări practice). Tematică abordată:

- Dificultăți sau tulburări?

- Rolul părintelui când copilul suferă; 

11:45 - 12:00 PAUZA DE CAFEA

12:00 - 13:15 PRELEGERE (însoțită de exemplificări practice). Tematică abordată:

- Părintele eficient;

13:15 - 14:30 PAUZA DE PRÂNZ

14:30 - 16:00 PRELEGERE (însoțită de exemplificări practice). Tematică abordată:

- Cum să ghidezi copiii pentru a trăi  fericiți și mulțumiți (toată familia). De la șantajele emotive ale părinților la trucuri de comunicare:

„Orice faci, greșești”: comunicarea paradoxală; 

„Știu mai bine decât tine ce simți” : când profeția se autorealizează; 

 „Lasă, fac eu”: comunicarea ce descalifică;

16:00 - 16:30 PAUZA DE CAFEA

16:30 - 18:30 PRELEGERE (și activități practice/însoțită de exemplificări practice). Tematică abordată:

„Eu știu cum funcționează lumea”: strategii care generează comportamentele rebele

„O fac doar pentru tine”: când sacrificiul creează vinovăție.

Discuții și interacțiuni între Profesorul Giorgio NARDONE și participanți. Sesiune de întrebări și răspunsuri. Intervenții ale participanților.

 

Moderator:

Diana Paula STOIAN, Psihoterapeut principal în specialitatea ”Psihoterapie scurtă strategică”

Reprezentant în Romania al Centrului de Terapie Strategică din Arezzo – Italia

Coordonator al Cursurilor de Formare Complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică

 

 


Duminică 17 Mai 2015

Invitat special:

Dl. Diego BRASIOLI

Ambasadorul Italiei în România

 

„DACĂ EXISTĂ O PROBLEMĂ EXISTĂ ȘI SOLUȚIE”: PROBLEM SOLVING STRATEGICO® (REZOLVAREA STRATEGICĂ DE PROBLEME)” – Tehnici de investigare și intervenție specifice Psihoterapiei Scurte Strategice (cu aplicații și la frica de a lua decizii)

Conform specialiștilor Centrului de Terapie Strategică din Arezzo, Italia (al cărui fondator și mentor este profesorul Giorgio NARDONE), schimbările induse pe parcursul ședințelor de psihoterapie sau de coaching nu sunt produsul interacțiunii directive de la “expert” către “profan”, ci rodul descoperirilor conjugate ale celor doi pe parcursul unei convorbiri euristice, riguros sistematizate (pe baze științifice), consacrată sub denumirea de ”Dialog Strategic”.
Această tehnică conversativă are darul de a “surmonta” rezistența naturală pe care orice sistem psihic uman, individual sau extins, o opune la modificarea stării sale de echilibru, cu atât mai mult când acesta suferă sau prezintă o condiție patologică. În plus, prin intermediul Dialogului Strategic, această inerție sau refractaritate a sistemului psihic uman este folosită drept resursă. Pentru că, psihoterapeutul sau consultantul (coacher-ul), asemenea unui bun strateg, uzând de manevre de abordare și comunicaționale validate științific, ghidează interlocutorul spre a deveni chiar protagonistul propriei vindecări sau artizanul rezolvării dificultăților cu care se confruntă, într-un mod în care acesta se autoconvinge de ceea ce el însuși simte și descoperă.
Cercetările privind utilizarea Dialogului Strategic, întreprinse sub egida Centrului de Terapie Strategică din Arezzo, Italia, și practica îndelungată în domeniu a profesorului Giorgio NARDONE și echipei sale de specialiști, au avut drept rezultat elaborarea a două Modele operative originale:
    Psihoterapia Scurtă Strategică - o formă avansată de tratament psihologic care se remarcă prin aplicarea unor protocoale specifice de intervenție (suite de prescripții terapeutice) concepute special pentru remisiunea rapidă a celor mai întâlnite afecțiuni psihice și probleme de ordin psihologic (conform studiilor clinice, rata eficienţei intervenţiilor variază între 85 și 90%), respectiv
    Problem Solving & Coaching Strategic – un ansamblu de procedee de inspirație psihoterapeutică (cum ar fi stratagemele menite să neutralizeze rezistențele la schimbare, ori tehnicile rafinate de comunicare și persuasiune) care și-au găsit aplicații valoroase în domeniul comportamentului organizațional și managerial grație capacității lor de rezolvare efectivă a situațiilor problematice în care raționalitatea și metodele tradiționale dau greș. Acest model de intervenție se aplică și în cadrul intervențiilor Psihoterapiei Scurte Strategice pe parcursul unei etape bine definte ale protocoalelor de intervenție specifice.
Cele două modele de intervenție sus-menționate sunt patentate la nivel internațional și înregistrate ca mărci la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (World Intellectual Property Organization [WIPO]).

Program:

09:00 - 09:45 ÎNREGISTRARE PARTICIPANȚI

09:45 - 10:00 DESCHIDEREA CONFERINȚEI (ALOCUȚIUNI)

10:00 - 11:30 PRELEGERE (însoțită de exemplificări practice). Tematică abordată:

• Arta de a depăși situații problematice recurgând la soluții simple: Rezolvarea de probleme strategică (Strategic Problem Solving);

• Fazele procesului rezolutiv strategic: Definirea problemei de rezolvat; Stabilirea obiectivelor în colaborare cu pacientul/clientul (precizarea bipartită a obiectivelor de referință); Analiza ”Soluțiilor Încercate” (Rezolvărilor reiterate ineficiente și disfuncționale);

• Comunicarea eficientă cu clientul/pacientul și strategii de comunicare eficientă pe care să le utilizeze clientul în relație cu alte persoane, inclusiv în mediul organizațional. 

11:30 - 11:45 PAUZA DE CAFEA

11:45 - 13:15 PRELEGERE (însoțită de exemplificări practice). Tematică abordată:

• Frica de a lua decizii: 

Forme de suferință în cazul luării deciziilor:

- Frică, anxietate, panică;

- Angoasă și crize depresive;

- Stres și tensiune emotivă;

- Obsesii, compulsii și dubiu patologic.

13:15 - 14:30 PAUZA DE PRÂNZ

14:30 - 16:00 PRELEGERE (însoțită de exemplificări practice). Tematică abordată:

• Cum să gestionezi frica de a lua decizii: strategii și stratageme pentru a depăși frica de a lua decizii. 

Discuții și interacțiuni între Profesorul Giorgio NARDONE și participanți. Sesiune de întrebări și răspunsuri. Intervenții ale participanților.

16:00 - 16:30 PAUZA DE CAFEA

16:30 - 17:00 CONCLUZII ȘI IMPRESII/APRECIERI FINALE

17:00 ÎNCHIDEREA CONFERINȚEI

Moderator:

Diana Paula STOIAN, Psihoterapeut principal în specialitatea ”Psihoterapie scurtă strategică”

Reprezentant în Romania al Centrului de Terapie Strategică din Arezzo – Italia

Coordonator al Cursurilor de Formare Complementară în Psihoterapie Scurtă Strategică

În cadrul conferinței, abordarea instructiv-formativă va fi preponderent de tipul "learning by doing" (“a învăţa făcând”) și cât mai interactivă. Astfel, prin intermediul unor exerciții practice (de exemplificare și însușire a tehnicilor specifice), participanții vor putea deprinde abilități de comunicare și rezolutive (”problem solving”) de factură strategică, menite să confere eficiență sporită intervențiilor la nivel individual (psihoterapeutice) sau în context organizațional (coaching). De asemenea, se va putea solicita formatorului supervizarea unor cazuri clinice reale (din cazuistica participanților), terapie “în direct” cu pacienți benevoli (aduși de participanți) sau îndrumări privind abordarea și gestionarea unor situații disfuncționale concrete din mediul familial sau organizațional. Indicațiile și explicațiile acordate vor permite participanților testarea ”puterii curative” sau ”eficienței operative” (în sensul raportului dintre efectul produs și eforturile depuse) a Modelelor de intervenție Strategice.


PROFESORUL GIORGIO NARDONE

Profesorul Giorgio NARDONE a fondat, împreună cu Paul Watzlawick, Centrul de Terapie Strategică (C.T.S.) din Arezzo (Italia), în cadrul căruia activează în prezent ca psihoterapeut, profesor și expert în coaching. Este recunoscut drept unul dintre cei mai creativi terapeuți și totodată un exponent de seamă al grupului de cercetători cunoscut sub denumirea Școala de la Palo Alto, grație contribuției sale inovatoare.

Contribuția sa remarcabilă constă în crearea unor protocoale specifice de tratament pentru cele mai invalidante patologii psihice, demonstrând că prin utilizarea lor se pot vindeca rapid și eficient cea mai mare parte dintre ele (atacuri de panică, tulburări fobico-obsesive, tulburări alimentare etc). Acesta a fost primul aport novator important, translatând terapia scurtă către o formă avansată de tehnică terapeutică, numită “Terapia Scurtă Strategică”.

Un exemplu în acest sens este celebrul “Protocol al Mărului”, o stratagemă de intervenție psihoterapeutică de mare succes în cazul agorafobicilor, “care îi ajută pe pacienți să se expună unei situații anxiogene, pentru că atenția lor a fost direcționată în altă parte și anume în direcția îndeplinirii unei acțiuni mai complexe” (Holdevici, Irina; Psihoterapii Scurte, Editura Ceres, București, 2000). Cu alte cuvinte, prescripția terapeutică le distrage pacienților atenția de la simptom, determinându-i, într-un mod insidios, să facă exact ceea ce le produce cea mai mare angoasă: să iasă din casă.

Rezultatele cercetărilor sale clinice și-au găsit aplicații valoroase în domeniul comportamentului organizațional și managerial.

Prin intermediul strategiilor sistemice adaptate specificului problemelor semnalate de pacienți, a stratagemelor menite să surmonteze rezistențele la schimbare, precum și al tehnicilor avansate de comunicare, Profesorul Giorgio NARDONE a conceput și perfecționat un Model propriu original care se distinge prin capacitatea sa de intervenție efectivă în situațiile în care raționalitatea și metodele tradiționale nu funcționează: “Problem Solving Strategico” (“Rezolvarea Strategică a Problemelor”), fapt demonstrat de cele 30 de cărți de mare succes, traduse în mai multe limbi (engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă, japoneză).

În calitate de psihoterapeut, profesorul Giorgio Nardone a tratat cu succes peste 15.000 de pacienți. Palmaresul său mai include peste 300 de acțiuni de consultanță și instruire de specialitate de care au beneficiat numeroase instituții sau organizații (companii naționale și multinaționale), ca de pildă: Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Poșta Italiană, Barilla, Tamoil, Illy, Johnson&Johnson, Ambrosetti, Pfizer, Coca Cola Company, RTI Mediaset.
Contribuția sa științifică și aplicativă nu se rezumă doar la un model praxiologic de terapie, ci reprezintă o autentică “Școală de gândire”, recunoscută la nivel internațional, curent care grupează în jurul său numeroși adepți, respectiv studenți, psihoterapeuți și manageri de pe întreg mapamondul.

De mulți ani conferențiază și ține seminarii în țări de pe toate continentele.

•    Conduce Școala de Specializare Post-Universitară în Psihoterapii Scurte Strategice, cu sediul central la Arezzo și sediu secundar la Florența;
•    Conduce Master Degree în Terapie Scurtă Strategică cu sedii la Milano, Barcelona, Bogota, Madrid, Paris, Liege, Heidelberg, Moscova;
•    Director Științific al Școlii de Formare Managerială în Comunicare și Problem Solving & Coaching Strategic, cu sediul central în Arezzo și sedii secundare la Milano și Madrid;
•    Președinte al Societății de Formare și Consultanță Specializată în Domeniul Dezvoltării Resurselor Umane, STC Change Strategies;
•    Coordonator al Rețelei Mondiale de Psihoterapie Scurtă Strategică și Sistemică, precum și a Revistei Europene de Psihoterapie Scurtă Strategică și Sistemică;
•    Co-Director al publicației “Journal of Brief, Strategic and Systemic Therapies”;
•    Fondator Emerit  al publicației “The American Association of Brief  & Strategic Therapists”;
•    Coordonator al Colecției “Eseuri de Terapie Scurtă”, publicată de Editura Ponte alle Grazie, Milano.

Pentru mai multe informații privind activitatea profesională și opera Profesorului Giorgio NARDONE, accesați: http://www.giorgionardone.it

INFORMAȚII GENERALE

Cui se adresează?
Conferința se adresează psihologilor cu drept de liberă practică (atestaţi în condiţii de supervizare sau cu atestat de liberă practică autonomă) în specialităţile psihologie clinică şi psihoterapie, medicilor, absolventilor de psihologie, de asemenea, celor care sunt (sau aspiră să devină) promotori și catalizatori ai optimizării comportamentelor și performanțelor umane, ”rezolvatorilor” de situații problematice, manifestate ca dificultăți psihologice și organizaționale (blocaje, perturbări, crize, stări maladive și altele asemenea), sau altfel spus, tuturor celor care pot activa ca ”agenți ai schimbării” și care sunt interesați să-și însușească abilități rezolutive (de intervenție) strategice: psihologi, medici, manageri, antreprenori, avocați, consultanți și specialiști în resurse umane (profesioniști și studenți).

Conferința este avizată și creditată de Colegiul Psihologilor din România.
Număr de credite profesionale:
18 credite pentru 2 zile;
9 credite/zi

Locul desfășurării

INSTITUTUL ITALIAN DE CULTURA VITO GRASSO, Adresă: Al. Alexandru, 41, Bucuresti-Sector 1, Bucuresti, 011822. Puteţi consulta harta :(hyperlink catre https://www.google.ro/maps/place/INSTITUTUL+ITALIAN+DE+CULTURĂ+VITO+GRASSO/@44.4588,26.0877,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xf2bb97bde5b770b)


Perioada desfășurării
 
16 - 17 mai 2015
 
Profesorul Giorgio Nardone va susține prelegerile în limba italiană, iar participanții beneficiază de traducere consecutivă din limba italiană în limba română.
 
Cost participare:Detalii înscriere

Numărul locurilor este limitat, ocuparea acestora realizându-se în ordinea înscrierilor.

Persoanele interesate se pot înscrie completând formularul-tip disponibil sus, la începutul prezentării (scris cu albastru). Informații privind plata taxei de participare și confirmarea participării se găsesc în formularul de înscriere. După completare, formularul scanat va fi trimis, până la data limită: 14.05.2015, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

• Plata sumei reprezentând taxa de participare se va achita prin bancă până cel târziu la data de 14.05.2015. Cei care doresc să participe și nu s-au încadrat în termenul limită de plată prin bancă, vor efectua plata chiar în ziua începerii conferinței, la locul desfășurării acesteia.

Contact
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0723 275 275, în intervalul orar 9-14 sau prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Detalii despre Centrul de Terapie Strategică din Arezzo, Italia  și programele de formare furnizate în Romania şi în Italia, sunt disponibile la următoarele adrese de internet:a 
www.centruldeterapiestrategica.ro(în limba română) 

www.centroditerapiastrategica.org
www.giorgionardone.it
www.psicoterapiabrevestrategica.it
www.problemsolvingstrategico.it
www.changestrategies.it